• Shri Vishvakarma ji Mahavidyalaya-
  •  Om Shri Vishvakarma ji Mahavidyalaya
  •  Om Shri Vishvakarma ji Mahavidyalaya

News & Events

August 05, 2014

... Read More >

August 05, 2014

Om Shri Vishvakarma ji Mahavidyalaya'’s . House No: #603... Read More >

July 18, 2014

Om Shri Vishvakarma ji Mahavidyalaya'’s Date: July 17, 201... Read More >

Om Shri Vishvakarma ji Mahavidyalaya

Prakash Vihar , Baranpur Kahinjari Kanpur (Dehat)
Email : info@ovsm.org

Mob: 9935274607 , 9415483052